برنامه های حمایتی

هدف ما در این برنامه کمک به رشد و موفقیت شرکت ها و افرادی است که می خواهند دنیای اطراف خود را با رویکردهای نوآورانه و فناورانه تغییر دهند. مخاطبین این برنامه ها معمولا استارت آپ ها و شرکت های فناور می باشند و می توانند از برنامه های حمایتی و خدمات متنوعی استفاده نمایند. متقاضیان پس از ثبت نام از طریق سایت رسمی لانچ ایت، توسط تیم داوری مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت پذیرش وارد برنامه حمایتی مرکز رشد و یا شتابدهی لانچ ایت می شوند. واحدها و تیم های پذیرش شده از خدمات متنوعی بهره مند می شوند به شرح ذیل است:

  • خدمات مشاوره و منتورینگ
  • برنامه های آموزشی
  • برندسازی
  • بین المللی سازی محصولات و خدمات
  • ایجاد ارتباط با شبکه با شبکه های اقتصادی
  • جذب سرمایه
  • مشاوره دریافت تسهیلات بانکی
  • فضای اشتراکی جهت استقرار تیم ها
  • اختصاص تلفن داخلی و اینترنت پر سرعت
  • اختصاص کدپستی مجزا