برنامه ها و خدمات لانچ ایت

هم افزایی های راهبردی

با هدف ایجاد زنجیره اتصال میان فعالان اقتصادی و فناوری داخلی و خارجی با موضوعات و اهداف مشترک

معرفی فرصتهای سرمایه گذاری

همراه سرمایه گذاران علاقمند برای سرمایه گذاری بر روی طرح ها و کسب و کارهای نوین

برنامه های حمایتی

همراه افراد و کسب و کارهایی هستیم که می خواهند دنیای اطراف خود را با راهکارهای خلاقانه و نوآورانه تغییر دهند

شبکه سازی های اقتصادی

ما شما را در توسعه روابط و شبکه سازی های اقتصادی و تجاری یاری خواهیم کرد