معرفی فرصت های سرمایه گذاری

لانچ ایت به علاقمندان سرمایه گذاری در حوزه های مختلف بالاخص حوزه های فناورانه و نوآورانه کمک می کند تا با ریسک کمتر، ارزیابی دقیقتر و با نظارت حرفه ای تر بر روی طرح ها و یا شرکتهای مورد نظر سرمایه گذاری نمایند. مجموعه لانچ ایت مشاوره ها و راهنمایی های لازم را در طول فرآیند سرمایه گذاری بر روی طرح به سرمایه گذاران ارائه می نماید. مجموعه لانچ ایت مشاوره ها و راهنمایی های لازم را در طول فرآیند سرمایه گذاری به متقاضیان ارائه می نماید. خدمات قابل ارائه در این برنامه عبارتند از:

  • دسترسی به طرح های منتخب و پیشنهادی
  • ارزیابی طرح ها و برنامه های پیشنهادی
  • برگزاری رویدادهای اقتصادی ویژه جذب سرمایه گذار
  • خدمات مشاوره ای از جمله مشاوره های حقوقی، نحوه تقسیم سهام و غیره